Strona główna » Liceum » Język polski » Konspekty


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Czy postawy epok minionych są aktualne teraz - odnies się do literatury... (zarys wypracowania)

Jak można się przekonać, to obrazy i postawy jakie ukazywali nam bohaterowie epok minionych potrafią być wciąż żywe, a nawet wieczne. W starożytnych mitach jest zawarte mn [...]

Dodano: 2008-11-08 00:28:04 , Wyświetleń: 1098 , Ocena: 115.38, Głosów: 7, Autor: Mafej

Inspiracje Mitologiczne i Biblijne w literaturze - konspekt pracy

Wstęp.Biblia jak i Mitologia są to dwie księgi starożytne, w których spisane są dzieje i prawa boskie. Różnią się min. wartościami religijnymi jakie zawierają. Bibl [...]

Dodano: 2008-11-13 19:53:00 , Wyświetleń: 1893 , Ocena: 34.85, Głosów: 26, Autor: Mafej

"Są takie motywy, które poeci podają sobie przez wieki, jakby z rąk do rąk" – wybrane motywy biblijne w literaturze epok późniejszych

Wstęp: Biblia najwyższym autorytetem moralnym i źródłem kultury europejskiejRozwinięcie: Przywołanie motywów biblijnych -motyw Mesjasza, umierającego męczeńską [...]

Dodano: 2008-11-16 12:41:32 , Wyświetleń: 1230 , Ocena: 32.65, Głosów: 30, Autor: Mafej

Fascynacja śmiercią, przemijaniem, a zachłanne ukochanie życia w tekstach kultury epok późniejszych

Wstęp: Odwieczne zainteresowanie człowieka śmiercią. Różne postawy wobec śmierci:-czerpanie jak najwięcej z życia-umartwianie się, asceza, świadomość przemijal [...]

Dodano: 2008-11-16 12:41:33 , Wyświetleń: 1465 , Ocena: 40.91, Głosów: 22, Autor: Mafej

Inspiracje renesansem i barokiem w literaturze epok późniejszych

Wstęp: Motywy i tematy oraz światopogląd renesansowe i barokoweRenesans: duża rola rozumu, ład, harmonia, zainteresowanie człowiekiem, klasyczne wzorce pięknaBarok: [...]

Dodano: 2008-11-16 12:41:34 , Wyświetleń: 1213 , Ocena: 96.64, Głosów: 10, Autor: Mafej

Od Rolanda do Kolumbów – w jakim stopniu ideał rycerza wpłynął na reację bohaterów walczących o wolność?

Wstęp: Cechy etosu rycerskiego: Ideał rycerza: nadrzędna wartość – honor, poza tym: uczciwość , prawdomówność, wstawianie się za słabszymi, bronienie ojczyzny [...]

Dodano: 2008-11-16 12:41:35 , Wyświetleń: 1112 , Ocena: 59.14, Głosów: 13, Autor: Mafej

Postać władcy doskonałego w literaturze różnych epok – próba porównania

Wstęp: Wzorce parenetyczne literatury średniowieczna – rycerz, święty, władcaPrzedstawienie wzorca władcy – łączy cechy wodza plemiennego ( mężny, surowy, [...]

Dodano: 2008-11-16 12:41:36 , Wyświetleń: 1144 , Ocena: 80.58, Głosów: 11, Autor: Mafej

Przeżycie osobiste jako przedmiot refleksji artystycznej w sztuce renesansu i baroku

Wstęp: Zaznaczenie się indywidualizmu artysty w epoce renesansu Chęć pozostania w pamięci potomnychRozwinięcie: Wiele przeżyć skłaniało artystów do t [...]

Dodano: 2008-11-16 12:41:37 , Wyświetleń: 1039 , Ocena: 51.5, Głosów: 15, Autor: Mafej

Przykłady i kontynuacje gatunków wyrastających z Biblii

Wstęp: Biblia – źródło kultury europejskiej. - Księga zróżnicowana, pisana przez wielu autorów, o dużym bogactwie gatunków, np. kazanie, pieśń, psalm, modlit [...]

Dodano: 2008-11-16 12:41:37 , Wyświetleń: 1117 , Ocena: 55.89, Głosów: 17, Autor: Mafej

Rozmowy człowieka z Bogiem w literackim przekazie twórców różnych epok

Wstęp: Biblia – przedstawienie dziejów dialogu między człowiekiem a Bogiem-Eden, Noe – ostrzeżenie przed potopem, Mojżesz – kierowanie jego czynami [...]

Dodano: 2008-11-16 12:41:38 , Wyświetleń: 1398 , Ocena: 93.36, Głosów: 10, Autor: Mafej

Sarmatyzm w literaturze epok późniejszych

Wstęp: Sarmatyzm – światopogląd polskiej, XVII-wiecznej szlachty, według którego pochodzi ona od walecznego i dzielnego ludu Sarmatów – jego źródłem jest chę [...]

Dodano: 2008-11-16 12:41:39 , Wyświetleń: 1209 , Ocena: 64.77, Głosów: 12, Autor: Mafej

Stylizacje i parafrazy biblijne

Wstęp: Biblia jako źródło kultury europejskiej- księga religijna - bogactwo gatunków literackich: list, parabola, apokalipsa, kazanie, lamentacja, [...]

Dodano: 2008-11-16 12:41:40 , Wyświetleń: 1241 , Ocena: 989, Głosów: 0, Autor: Mafej

To Tristan, to Izolda, tylko czasy inne

Wstęp: Dzieje romansu Tristana i Izoldy-wypicie przez kochanków eliksiru-ucieczka przed królem Markiem-darowanie win, odejście TristanaRozwinięcie: przykłady [...]

Dodano: 2008-11-16 12:41:41 , Wyświetleń: 1176 , Ocena: 78.75, Głosów: 11, Autor: Mafej

Omówienie "Grażyny".

"Grażyna" to powieść poetycka, której wątek fabularny odnosi się do dziejów średniowiecznej Litwy. Ukazała się po raz pierwszy w II tomie Poezji w Wilnie w 1823 roku. [...]

Dodano: 2008-11-16 12:44:38 , Wyświetleń: 1089 , Ocena: 52.69, Głosów: 15, Autor: Mafej

Omówienie książki "Dziady".

"Dziady kowieńsko-wileńskie" wydane zostały obok “Grażyny” w 1823 roku w II tomie “Poezyj”.Całość poprzedza wiersz “Upiór”Wed [...]

Dodano: 2008-11-16 12:44:40 , Wyświetleń: 1236 , Ocena: 91.85, Głosów: 12, Autor: Mafej

Omówienie Antygony

Treść utworuPrologos:akcja toczy się przed pałacem królewskim w Tebach. Antygona rozmawia z siostrą, Ismeną na temat rozkazu wydanego przez króla, Kreona. Postanowi [...]

Dodano: 2008-11-17 08:00:05 , Wyświetleń: 1317 , Ocena: 61.95, Głosów: 20, Autor: Mafej

"Krzyżacy" - konspekt

Główne wydarzeniaDwaj rycerze z Bogdańca - Maćko i Zbyszko, opowiadają w karczmie w Tyńcu o walce z Krzyżakami w obronie Wilna.Do karczmy przybywa orszak księżnej [...]

Dodano: 2008-11-17 08:00:06 , Wyświetleń: 1213 , Ocena: 37.71, Głosów: 23, Autor: Mafej

Antygona - konspekt

Treść utworuPrologos:akcja toczy się przed pałacem królewskim w Tebach. Antygona rozmawia z siostrą, Ismeną na temat rozkazu wydanego przez króla, Kreona. Postanowi [...]

Dodano: 2008-11-17 08:01:05 , Wyświetleń: 1360 , Ocena: 170, Głosów: 5, Autor: Mafej

"Lalka" - konspekt

"Lalka" - jest jedną z trzech, obok “Faraona” i “Emancypantek”, jego najważniejszych powieści. W nich najpełniej wyraził swoje pozytywistyczne poglądy [...]

Dodano: 2008-11-17 08:01:06 , Wyświetleń: 1275 , Ocena: 30.06, Głosów: 30, Autor: Mafej

Cierpienie i ofiara jako nieodłączny składnik ludzkiego losu. Przedstaw na wybranych przykładach literatury polskiej i obcej.

Cierpienie i ofiara jako nieodłączny składnik ludzkiego losu. Przedstaw na wybranych przykładach literatury polskiej i obcej.1.Cierpienie jako nieodłączny element ludzkie [...]

Dodano: 2008-11-17 08:01:42 , Wyświetleń: 1092 , Ocena: 106.89, Głosów: 8, Autor: Mafej

Dwa modele miłości i ich związek z ideami epoki – analiza i interpretacja porównawcza ballady „Romantyczność „ A.Mickiewicza i sceny 5 aktu II „Wesela” St.Wyspiańskiego.

I.Opis sytuacji .1. „Romantyczność „ A.Mickiewicz a.spotkanie Karusi z duchem zmarłego narzeczonego – Jasia . b.określenie przestrzeni-dzień , mi [...]

Dodano: 2008-11-18 11:29:27 , Wyświetleń: 1340 , Ocena: 145.7, Głosów: 9, Autor: Mafej

Symbolizm, impresjonizm, realizm, naturalizm, ekspresjonizm w literaturze i sztuce Młodej Polski.

Okres w literaturze polskiej objęty datami 1890-1918 zwykło się nazywać Młodą Polską. Lecz określenie to mimo najszerszego znaczenia nie było jedynym stosowanym dla okreś [...]

Dodano: 2008-11-22 15:38:25 , Wyświetleń: 1310 , Ocena: 103.2, Głosów: 9, Autor: Mafej

Recenzja spektaklu pt. "Król Edyp" reż. Laco Adamik

"Król Edyp" - tragedia beznadziejna.Dnia 23 października 2003r. oglądaliśmy ekranizację tragedii Sofoklesa pt. "Król Edyp".Reżyserem tego spektaklu był utalentowany [...]

Dodano: 2008-11-22 15:39:39 , Wyświetleń: 1871 , Ocena: 95.91, Głosów: 10, Autor: Mafej

Przemiana wewnetrzna bohatera jako temat literacki.

Przemianę wewnętrzna bohaterów literackich możemy zaobserwować szczególnie w literaturze romantycznej. Literatura Romantyzmu była wyrazem protestu przeciwko kultowi rozumu, [...]

Dodano: 2008-11-22 15:43:32 , Wyświetleń: 1387 , Ocena: 173.17, Głosów: 5, Autor: Mafej

Czy jestem współczesnym Syzyfem?

Czy jestem współczesnym Syzyfem? Myślę, że tak. Codziennie wykonuję te same czynności. Wstaję, myję się, ubieram, jem śniadanie i idę do szkoły. Po lekcjach wracam do [...]

Dodano: 2008-12-06 07:18:45 , Wyświetleń: 1155 , Ocena: 57.88, Głosów: 15, Autor: majka100100

Rewolucja w literaturze - plan ramowy

Rewolucja jako zjawisko pojawia się cyklicznie w historii. Jest ona naturalna w środowisku ludzkim. Światem rządzi ewolucja. Człowiek to niesamowicie skomplikowana konstrukcja [...]

Dodano: 2008-12-06 07:20:08 , Wyświetleń: 1078 , Ocena: 53.69, Głosów: 15, Autor: majka100100

Obraz powstań w literaturze polskiej.

Wstęp1.Rozkład państwowości polskiej jako przyczyna utraty niepodległości.2.Walka powstańcza jest wyrazem silnej tożsamości narodowej Polaków.3.Zbrojne dąże [...]

Dodano: 2008-12-07 11:11:40 , Wyświetleń: 1082 , Ocena: 92.55, Głosów: 10, Autor: majka100100

Karty z "Kartoteki"

Karta 1.Imię: nieznaneWiek: 40 / 7Zawód: dyrektor operetkiOsoba/y towarzysząca/e: Matka i OjciecZachowanie osób towarzyszących: Ojciec oskarża Bohatera o [...]

Dodano: 2008-12-10 12:27:12 , Wyświetleń: 1084 , Ocena: 40, Głosów: 21, Autor: majka100100

Jacy jesteśmy Polacy?

JACY JESTEŚMY POLACY? I Wstęp:Panuje powszechne przekonanie, że każdy naród wyposażony jest w szczególne i trwałe cechy charakteru, czego odzwierciedleniem są ster [...]

Dodano: 2008-12-14 13:02:47 , Wyświetleń: 1512 , Ocena: 94.43, Głosów: 13, Autor: majka100100

„Każdy ma swoja jedyną melodię istnienia"- poszukiwania sensu życia wpisane w świat wybranych bohaterów literackich, a twoje refleksje o istocie egzystencji. (1)

Ludzie od początku istnienia na Ziemi zastanawiali się nad sensem swojego bytu. "Kim jest człowiek?" i "Jaki jest sens życia ludzkiego?" – odpowiedzi na te pytania szukan [...]

Dodano: 2008-12-16 10:17:18 , Wyświetleń: 1039 , Ocena: 69.17, Głosów: 11, Autor: majka100100

motyw cierpienia

Cierpienie-odczuwanie bólu fizycznego lub moralnego, męka, męczarnia.BIBLIAKsięga HiobaHiob, z powodu zakładu między Bogiem a Szatanem , znosi liczne cierpienia-t [...]

Dodano: 2008-12-17 11:02:16 , Wyświetleń: 1373 , Ocena: 41.62, Głosów: 25, Autor: majka100100

Motyw kobiety

Kim jest kobieta? Od wieków stanowiąca natchnienie, ukazywana przez malarzy i poetów jako anioł i szatan, dobro i zło. Kobieta jest wyjątkiem od reguły. Potrafi być jednocz [...]

Dodano: 2008-12-17 11:03:06 , Wyświetleń: 2113 , Ocena: 48.1, Głosów: 38, Autor: majka100100

Motyw narcystyczny

·Wyjaśnienie pojęcia „narcyzmu”Narcyzm to bezkrytyczne umiłowanie siebie, zachwycanie się własną urodąNarcyz to człowiek zakochany w sobie&mi [...]

Dodano: 2008-12-17 20:52:09 , Wyświetleń: 1268 , Ocena: 50.1, Głosów: 20, Autor: majka100100

Czy można pogodzić w sztuce tradycje antyczne i chrześcijańskie z problemami codziennego życia? Rozważ kwestię na przykładzie trzech epok literackich: średniowiecze, renesans, pozytywizm.

KONSPEKTCzy można pogodzić w sztuce tradycje antyczne i chrześcijańskie z problemami codziennego życia? Rozważ kwestię na przykładzie trzech epok literackich: średniow [...]

Dodano: 2008-12-18 18:18:18 , Wyświetleń: 1176 , Ocena: 47.74, Głosów: 22, Autor: majka100100

Konspekt – Dom w „Panu Tadeuszu” i dom w „Ludziach bezdomnych”.

Konspekt – Dom w „Panu Tadeuszu” i dom w „Ludziach bezdomnych”.TezaPrzedstawienie na podstawie „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza i [...]

Dodano: 2008-12-18 18:18:19 , Wyświetleń: 1336 , Ocena: 62.41, Głosów: 16, Autor: majka100100

Polsko jaka jesteś ? Polska i Polacy w ocenie Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego i Cypriana Kamila Norwida w świetle odpowiednich utworów. (2)

Adam Mickiewicz "Pan Tadeusz" - obraz polski lat dziecinnych. Jest to obraz uczuciowy, ukoloryzowany. W klimacie domu rodzinnego, podyktowany tęsknotą. "Dziady" część III [...]

Dodano: 2008-12-18 18:18:20 , Wyświetleń: 1134 , Ocena: 39, Głosów: 20, Autor: majka100100

Satyra, kpina, żart, czyli jak uleczyć świat śmiechem.

KONSPEKTSatyra, kpina, żart, czyli jak uleczyć świat śmiechem.Odwołaj się do utworów z różnych epok.TezaPrzedstawienie na podstawie utworów literackich ep [...]

Dodano: 2008-12-18 18:18:21 , Wyświetleń: 1390 , Ocena: 36.29, Głosów: 23, Autor: majka100100

Jak wyobrażasz sobie dalsze losy Skawińskiego?

„W kilka dni później widziano Skawińskiego na pokładzie statku, idącego z Aspinwall do New Yorku. Biedak stracił posadę. Otwierały się przed nim nowe drogi tułactwa [...]

Dodano: 2008-12-18 18:18:37 , Wyświetleń: 1497 , Ocena: 81.63, Głosów: 15, Autor: majka100100

Czy słowa Adama Mickiewicza z III cz. "Dziadów" "Nasz naród jak lawa"Odnosząc sie wyłącznie do współczesnych poetów.Rozważ pytanie.

I Wstęp:-ukazanie problemu moralnego "Dziadów " cz. III-krótkie przybliżenie całości filozofii epoki-rozważanie nad treścią cytatu-wnioski płynące z niego or [...]

Dodano: 2008-12-29 18:05:38 , Wyświetleń: 1509 , Ocena: 18.51, Głosów: 46, Autor: majka100100

Jak romantycy rozumieli miłość? Porównaj ich przekonania ze wzorami miłości, które pojawiły się w poprzednich epokach.

Uczuciem na miarę wielkich namiętności romantycznego bohatera była miłość. Równie jak on pełna sprzeczności, zmysłowa i idealna zarazem. Przemieniała człowieka i świa [...]

Dodano: 2008-12-31 11:32:07 , Wyświetleń: 1540 , Ocena: 65.81, Głosów: 15, Autor: majka100100

Spośród szerokiego grona poznanych ci bohaterów literackich zaprezentuj tych,którzy mogli wywrzeć wplyw na ksztaltowanie się postaw Twojego pokolenia.Uzasadnij swój wybór@.probna matura 2004 temat 2

We wspolczesnym świecie rzadko spotykamy postawy bezinteresownej pomocy lub poświęcenia się,jeśli w grę wchodzi życie ludzkie.Ludzie są za bardzo zajęci swoimi sprawami,st [...]

Dodano: 2009-01-03 11:42:58 , Wyświetleń: 1124 , Ocena: 66.48, Głosów: 20, Autor: majka100100

Analiza zakresu treści sprawdzianu

NumerzadaniaSprawdzona czynność uczniaNumer standarduForma zadaniaLiczba punktów możliwa do uzyskaniaŁatwość czynnościŁatwość zadania1.Tytułuje tekst popularnonauko [...]

Dodano: 2009-01-04 18:59:52 , Wyświetleń: 1164 , Ocena: 35.47, Głosów: 31, Autor: majka100100

Jacy jesteśmy, Polacy?

Powstanie państwa polskiego w X wieku naszej ery spowodowało wyodrębnienie się narodu Polaków wśród plemion słowiańskich. Od tej pory każdy mieszkaniec tego kraju stał s [...]

Dodano: 2009-01-11 12:36:16 , Wyświetleń: 1512 , Ocena: 3, Głosów: 25, Autor: elkakida

Narrator

Narrator — to skonstruowana przez autora fikcyjna osoba opowia¬dająca, nadawca wypowiedzi, w której rodzi się, kształtuje i ulega prze¬mianom świat przedstawiony [...]

Dodano: 2009-01-11 12:36:17 , Wyświetleń: 1248 , Ocena: 22.24, Głosów: 48, Autor: elkakida

Wartości. (1)

WARTOŚCI: Kiedy dorastamy próbujemy zbudować swój własny system wartości i ideałów, wraz z którymi będziemy podążać przez całe życie. Niektóre wynieśliśmy z domu [...]

Dodano: 2009-01-11 12:37:12 , Wyświetleń: 2100 , Ocena: 19.17, Głosów: 102, Autor: elkakida

Zdrada

ZDRADA: Zdrada jest skazą, która zostaje na całe życie i trudno zaufać drugi raz komuś, kto się jej dopuścił. Zostawia niezatarty ślad nieuczciwości, działalności na s [...]

Dodano: 2009-01-11 12:37:13 , Wyświetleń: 1566 , Ocena: 23.8, Głosów: 59, Autor: elkakida

Różnowści

Jakie są Twoim zdaniem źródła popularności motywów alternatywnych światów w kulturze (na przykład: tajemniczych wysp, baśniowych krain, mitycznych miejsc, utopii. [...]

Dodano: 2009-01-11 12:37:14 , Wyświetleń: 1360 , Ocena: 21.12, Głosów: 49, Autor: elkakida

Deska do krojenia - konspekt

Konspekt lekcji techniki dla klasy 4.Prowadzący: Marcin Lewandowski.Czas trwania lekcji: 135 minut (3 lekcje).Temat: Zapoznanie uczniów z właściwościami różnych [...]

Dodano: 2009-01-18 19:44:38 , Wyświetleń: 1187 , Ocena: 46.45, Głosów: 19, Autor: elkakida

Kierujący rowerem.

Konspekt w załączniku. [...]

Dodano: 2009-01-18 19:44:38 , Wyświetleń: 1110 , Ocena: 51.47, Głosów: 16, Autor: elkakida

Mieszkanie M - 4.

Konspekt w załączniku. [...]

Dodano: 2009-01-18 19:44:38 , Wyświetleń: 1236 , Ocena: 36.42, Głosów: 30, Autor: elkakida

1 2 3


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Język polski
Antyk i Biblia Antyk i Biblia
Barok Barok
Biografie Biografie
Charakterystyki Charakterystyki
Gramatyka Gramatyka
Inne Inne
Konspekty Konspekty
Listy Listy
Materiały do matury Materiały do matury
Młoda polska Młoda polska
Motywy Motywy
Oświecenie Oświecenie
Plany wydarzeń Plany wydarzeń
Pozytywizm Pozytywizm
Prace przekrojowe Prace przekrojowe
Prasówki Prasówki
Prezentacje maturalne Prezentacje maturalne
Recenzje Recenzje
Renesans Renesans
Romantyzm Romantyzm
Rozprawki Rozprawki
Streszczenia Streszczenia
Średniowiecze Średniowiecze
Tematy wolne Tematy wolne
Wiersze Wiersze
Wspołczesność Wspołczesność
XX lecie XX lecie


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?