Strona główna » Liceum » Język polski » Młoda polska


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

"Chłopi" Władysława Reymonta jako swoista epopeja wsi

"Chłopi" Władysława Reymonta to epopeja, gdyż są tu spełnione wszystkie cechy tego gatunku literackiego. Jest to obszerny utwór powieściowy przedstawiający realistyczny ob [...]

Dodano: 2008-01-30 23:37:13 , Wyświetleń: 3750 , Ocena: 19.57, Głosów: 158, Autor: agacjo

Konwencja naturalizmu w "Chłopach" Władysława Reymonta.

Powieść Władysłowa Reymonta "Chłopi" jest niemal filmowym zapisem roku na wsi; zawdzięcza to swojej naturalistycznej konwencji. Cały świat przedstawiony oddany jest z o [...]

Dodano: 2008-01-30 23:37:14 , Wyświetleń: 3127 , Ocena: 15.21, Głosów: 191, Autor: agacjo

Chłopi w oczach Stanisława Wyspiańskiego i Władysława Reymonta w świetle znanych Ci ich utworów.

Porównania można dokonać poprzez analizę problematyki powieści Reymonta pt "Chłopi" i dramatu Wyspiańskiego pt. "Wesele". Obaj pisarze ukazali społeczność wiejską, ale s [...]

Dodano: 2008-01-30 23:53:13 , Wyświetleń: 3599 , Ocena: 13.1, Głosów: 213, Autor: agacjo

Krzyk duszy wobec zła – ekspresjonistyczna wizja końca świata w „Dies irae” Jana Kasprowicza.

W Modernizmie dominował w Europie specyficzny styl pisania wierszy. Miały one w głównej mierze za pomocą gry świateł i pastelowych kolorów nagminnie występujących w opisa [...]

Dodano: 2008-02-01 09:48:15 , Wyświetleń: 3122 , Ocena: 14.68, Głosów: 210, Autor: agacjo

Romantyzm - siłą niszczącą czy kreującą? Wykaż, charakteryzując i oceniając stosunek do życia wybranych bohaterów "Lorda Jima".

Lord Jim nie sprostał własnym, romantycznym wyobrażeniom. Marząc od wczesnego dzieciństwa o bohaterskich czynach na morzu, przegrał swoją szansę i pod wpływem niezrozumia [...]

Dodano: 2008-02-01 10:05:23 , Wyświetleń: 2962 , Ocena: 16.57, Głosów: 179, Autor: agacjo

Doktor Tomasz Judym był dla współczesnych "człowiekiem szalonym". Czy ty również tak myślisz? Oprzyj się na utworach Żeromskiego.

Zgadzam się ze współczesnymi, że Tomasz Judym był „człowiekiem szalonym”. Co się kryje pod określeniem „człowiek szalony”? To idealista, maksymalis [...]

Dodano: 2008-02-01 10:05:39 , Wyświetleń: 4318 , Ocena: 17.21, Głosów: 227, Autor: agacjo

Dzieje Macieja Boryny.

1. Maciej jest wdowcem (pochował dwie żony)„-Już dwie żony pochował” (strona 15*)2. Ma 58 lat.„-Kpicie czy co ?... A dyć na Zielną skończyłem [...]

Dodano: 2008-02-01 10:05:40 , Wyświetleń: 48135 , Ocena: 334.01, Głosów: 235, Autor: agacjo

Losy Pawła Obareckiego- Stefan Żeromski "Siłaczka".

Doktor Paweł Obarecki jest główną postacią w noweli Stefana Żeromskiego "Syzyfowe prace". Opowieść o losach lekarza, autor przedstawił w dwóch czasach; w monotonnej tera [...]

Dodano: 2008-02-01 10:05:42 , Wyświetleń: 4078 , Ocena: 15.29, Głosów: 227, Autor: agacjo

Manifesty i programy epoki.

Zenon Przesmycki-Miriam w artykule "Maurycy Maeterlinck i jego stanowisko we współczesnej poezji belgijskiej" zarzucał filozofii pozytywistycznej minimalizm poznawczy i rezygnac [...]

Dodano: 2008-02-01 10:05:59 , Wyświetleń: 3123 , Ocena: 15.25, Głosów: 197, Autor: agacjo

Człowiek i przyroda w "Chłopach".

Powieść ukazuje życie wiejskiej społeczności w ciągu czterech pór roku. Wieś Lipce i jej mieszkańcy zostali umieszczeni w wymiar mitu, poza czas historyczny i konkretne mi [...]

Dodano: 2008-02-01 10:06:00 , Wyświetleń: 3984 , Ocena: 15.35, Głosów: 202, Autor: agacjo

Znaczenie pojęć. (1)

Dekadentyzm - termin Teofila Gautiera - schyłkowość, uważano, iż kultura, cywilizacja i ludzka moralność dążą do upadku w świecie myśli kategoriami zysku i opłacalnoś [...]

Dodano: 2008-02-01 10:06:01 , Wyświetleń: 3538 , Ocena: 51.11, Głosów: 46, Autor: agacjo

Artysta a filister. Omów, odwołując się do wypowiedzi przedstawicieli Młodej Polski.

Filister - termin dawniej neutralny, w epoce Młodej Polski nabrał szczególnie negatywnego zabarwienia, wręcz obelgi. Oznaczać zacząć, zwłaszcza w oczach poetów i cyganerii [...]

Dodano: 2008-02-01 10:06:01 , Wyświetleń: 2290 , Ocena: 82.32, Głosów: 27, Autor: agacjo

Walory artystyczne "Wesela" jako czołowego dramatu młodopolskiego.

"Wesele" Stanisława Wyspiańskiego jest dramatem symbolicznym, czyli takim, w którym oprócz realiów i zwykłych wydarzeń, ogromną rolę odgrywa warstwa symboliczna. Koncepcja [...]

Dodano: 2008-02-01 10:06:02 , Wyświetleń: 2697 , Ocena: 87.06, Głosów: 31, Autor: agacjo

Dlaczego Gabriela Zapolska nazwała swą sztukę "tragifarsa kołtuńska".

Sztuka Zapolskiej nosi podtytuł "tragifarsa kołtuńska". Uzasadnieniem jest treść utworu, która przedstawia nam typowe kołtuny, a więc ludzi obłudnych, zakłamanych, zacofa [...]

Dodano: 2008-02-01 10:06:03 , Wyświetleń: 2520 , Ocena: 44.54, Głosów: 60, Autor: agacjo

Udowodnię sąd Żeromskiego przedstawiony w Dziennikach, w którym pisarz nazwał swojego bohatera: Romantykiem realizmu, chybionym pozytywistą i dzisiejs

Stefan Żeromski w swoim sądzie zawartym w Dziennikach nazwał bohatera Ludzi bezdomnych romantykiem realizmu, chybionym pozytywistą i dzisiejszym Hamletem. Od razu po przeczytan [...]

Dodano: 2008-02-01 10:06:04 , Wyświetleń: 2216 , Ocena: 58.68, Głosów: 40, Autor: agacjo

Motyw krzywdy, cierpienia i wybaczenia w liryce młodopolskiej.

Krzywda, cierpienie i towarzyszące im wybaczenie to uniwersalne tematy literackie. Motyw krzywdy, cierpienia i wybaczenia możemy dostrzec w wielu lirykach młodopolskich. Motywy [...]

Dodano: 2008-02-01 10:06:05 , Wyświetleń: 2363 , Ocena: 71.27, Głosów: 32, Autor: agacjo

Różnorodność tendencji w poezji.

Inspiracją dla poezji młodopolskiej stały się wiersze Charles'a Baudelaire'a, Paula Verla-ine'a i Jeana-Arthura Rimbauda. Baudelaire w tomie "Kwiaty zła" ukazywał podło [...]

Dodano: 2008-02-01 10:06:06 , Wyświetleń: 2453 , Ocena: 69.19, Głosów: 35, Autor: agacjo

Kierunki artystyczne i nastroje epoki w literaturze Młodej Polski.

1. Naturalizm - kierunek odrzucający wszelki byt nadprzyrodzony, uznający prawa przyrody za jedyne, które rzeczywistością rządzą i tłumaczą ją. Naturaliści twierdzili ż [...]

Dodano: 2008-02-01 10:35:52 , Wyświetleń: 2376 , Ocena: 87.68, Głosów: 27, Autor: agacjo

Próby przełamania postawy dekadenckiej w liryce Młodej Polski.

Próby przełamania nastroju smutku i beznadziejności podjął już Kazimierz Przerwa - Tetmajer, którego utwory cechował najgłębszy chyba dekadentyzm. W "Melodii mgieł nocny [...]

Dodano: 2008-02-01 10:35:53 , Wyświetleń: 2507 , Ocena: 93.22, Głosów: 26, Autor: agacjo

Ewolucja postawy i warsztatu artystycznego Jana Kasprowicza.

Pierwszy okres twórczości Kasprowicza charakteryzuje się społecznym radykalizmem i jednocześnie, pod względem sympatii artystycznych, pewnym tradycjonalizmem. Kasprowicz był [...]

Dodano: 2008-02-01 10:35:53 , Wyświetleń: 2640 , Ocena: 50, Głosów: 47, Autor: agacjo

Leopold Staff - poeta klasyk.

Poezja Staffa ma wielki znamiona klasyczne. Są to: A. Poeta przejmuje na siebie rolę nauczyciela - moralisty - "Przedśpiew" z tomu "Gałąź kwitnąca". Doświadczenie zwią [...]

Dodano: 2008-02-01 10:35:54 , Wyświetleń: 3341 , Ocena: 69.41, Głosów: 33, Autor: agacjo

Echa różnych filozofii w liryce Młodej Polski.

Filozofię końca wieku zdominowały trzy koncepcje filozoficzne, które, jak się później okazało, miały ogromny wpływ na sposób myślenia ludzi, literaturę i sztukę a naw [...]

Dodano: 2008-02-01 10:35:54 , Wyświetleń: 2416 , Ocena: 159.56, Głosów: 15, Autor: agacjo

Żeromski wobec pozytywizmu i romantyzmu.

Twórczość Stefana Żeromskiego, powstająca w głównej mierze w czasach Młodej Polski, niewiele miała wspólnego z modernistyczną koncepcją sztuki. Żeromski konsekwentnie [...]

Dodano: 2008-02-01 10:35:56 , Wyświetleń: 2306 , Ocena: 53.12, Głosów: 40, Autor: agacjo

Kręgi tematyczne i problemowe opowiadań Stefana Żeromskiego.

Opowiadania Stefana Żeromskiego ukazują dokładny obraz ziem polskich epoki po powstaniu styczniowym i uwłaszczeniu. Jednak tematyka tych dzieł sięga dalej - "O żołnierzu tu [...]

Dodano: 2008-02-01 10:35:56 , Wyświetleń: 2352 , Ocena: 49.45, Głosów: 46, Autor: agacjo

Charakterystyka Młodej Polski.

Epoka ta rozpoczyna się około roku 1890. Ogólnie uznaje się za jej początek rok 1891 a dokładnie debiut trzech młodych poetów, między innymi Kazimierza Przerwy Tetmajera. [...]

Dodano: 2008-02-01 10:35:58 , Wyświetleń: 2629 , Ocena: 92, Głosów: 25, Autor: agacjo

Typy dramatów młodopolskich.

Istniały dwa zasadnicze typy dramatów - symboliczny i naturalistyczny oraz dodatkowo eks-presjonistyczny. Przykład pierwszego stanowi "Wesele". Wyspiański zachowuje staroż [...]

Dodano: 2008-02-01 10:35:58 , Wyświetleń: 4262 , Ocena: 87.33, Głosów: 42, Autor: agacjo

Polacy i Polska w "Weselu".

Genezą utworu stało się wesele Lucjana Rydla z chłopką Jadwigą Mikołajczykówną w pod-krakowskich Bronowicach w listopadzie 1900r. Postaci można podzielić na osoby (rzecz [...]

Dodano: 2008-02-01 10:35:59 , Wyświetleń: 2641 , Ocena: 48.15, Głosów: 53, Autor: agacjo

Symbole - "rozdarta sosna" oraz "złoty róg", "czapka z piór", "złota podkowa", "chocholi taniec".

Symbol "rozdarta sosna" łączy się z głównym bohaterem powieści "Ludzie bezdomni" Stefana Żeromskiego. Tomasz Judym wyrzeka się osobistego szczęścia, nie decyduje się na [...]

Dodano: 2008-02-01 10:36:00 , Wyświetleń: 2363 , Ocena: 59.82, Głosów: 38, Autor: agacjo

Wszechstronność Stanisława Wyspiańskiego.

Artysta żył w latach 1869-1907, a jego postać związana była z Krakowem. Studiował w Szkole Sztuk Pięknych i na Uniwersytecie Jagiellońskim. Był kierownikiem graficznym kra [...]

Dodano: 2008-02-01 10:36:01 , Wyświetleń: 2448 , Ocena: 74.53, Głosów: 31, Autor: agacjo

Naturalistyczny obraz klęski powstania styczniowego.

Stefan Żeromski w opowiadaniu "Rozdzióbią nas kruki, wrony..." ukazuje haniebną śmierć powstańca Andrzeja "Winrycha" Boryckiego z rąk Moskali. Bohater jest symbolem narodu, [...]

Dodano: 2008-02-01 10:36:01 , Wyświetleń: 2418 , Ocena: 118.65, Głosów: 19, Autor: agacjo

Cechy powieści.

Powieść kontynuowała nurt realistyczny i czerpała inspiracje z naturalizmu i impresjonizmu. Element naturalistyczny stanowi pesymistyczna wizja determinizmu - bohater podpo [...]

Dodano: 2008-02-01 10:36:02 , Wyświetleń: 2655 , Ocena: 56.06, Głosów: 47, Autor: agacjo

"Lalka" - "Ludzie bezdomni" - różne sposoby narracji.

Prus wprowadził dwóch narratorów. Pierwszy prowadzi obiektywną narrację autorską, która obejmuje wydarzenia z dwóch lat. Jest wszechwiedzący, ocenia i komentuje akcję. Ni [...]

Dodano: 2008-02-01 10:36:03 , Wyświetleń: 2465 , Ocena: 91.04, Głosów: 27, Autor: agacjo

Znaczenie pojęć. (5)

Dekadentyzm - termin Teofila Gautiera - schyłkowość, uważano, iż kultura, cywilizacja i ludzka moralność dążą do upadku w świecie myśli kategoriami zysku i opłacalnoś [...]

Dodano: 2008-02-01 10:36:04 , Wyświetleń: 3457 , Ocena: 58.66, Głosów: 43, Autor: agacjo

Kierunki artystyczne w literaturze i sztuce oraz sztuka Młodej Polski.

Artyści Młodej Polski wprowadzili nowe kierunki artystyczne, a także kontynuowali część starych kierunków. Jednym ze starych kierunków które kontynuowali był realizm. [...]

Dodano: 2008-02-01 10:36:05 , Wyświetleń: 2354 , Ocena: 61.85, Głosów: 38, Autor: agacjo

Informacje o Leopoldzie Staffie. Postawa poety w wierszu pt. "Kowal".

Leopold Staff urodził się we Lwowie w 1878 roku. Pochodził z rodziny mieszczańskiej, jego ojciec był piekarzem. Studia kończył na Uniwersytecie Lwowskim na wydziale romanist [...]

Dodano: 2008-02-01 10:36:06 , Wyświetleń: 2262 , Ocena: 110.95, Głosów: 20, Autor: agacjo

Wpływ tendencji młodopolskich na poezję L. Staffa oraz jego filozofia - na przykładzie wybranych wierszy.

"Deszcz jesienny" jest to wiersz bardzo smutny. Wyziera z niego świadomość beznadziejności życia. Deszcz symbolizuje smutek. Staff stosuje tutaj zwroty dźwiękonaśladowcze. [...]

Dodano: 2008-02-01 10:36:07 , Wyświetleń: 2329 , Ocena: 93.24, Głosów: 28, Autor: agacjo

Krytyka moralności drobnomieszczańskiej w "Moralności pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej.

Drobnomieszczaństwo, to część mieszczaństwa która posiadała mały majątek, fabryki, zakłady rzemieślnicze. Warstwa ta nie dorównywała burżuazji pod względem majątkow [...]

Dodano: 2008-02-01 10:36:07 , Wyświetleń: 2289 , Ocena: 93.77, Głosów: 25, Autor: agacjo

Informacja o Janie Kasprowiczu. Wizerunek wsi w sonetach "Z chałupy".

Jan Kasprowicz pochodził z rodziny chłopskiej. Urodził się w 1860 roku we wsi Szymborze, zmarł w 1926 roku w Poroninie. Uczył się w gimnazjum w Inowrocławiu. Konflikty z pr [...]

Dodano: 2008-02-01 10:36:08 , Wyświetleń: 2238 , Ocena: 62.65, Głosów: 36, Autor: agacjo

Wpływ symbolizmu na poezję Jana Kasprowicza (Krzak dzikiej róży, Dies irae).

"Krzak dzikiej róży" jest to mały 4 częściowy zbiorek z roku 1898. Sonety te można uważać za wyraz zainteresowania Kasprowicza Tatrami. Cel poety był inny, głębszy. Dwa [...]

Dodano: 2008-02-01 10:36:09 , Wyświetleń: 2870 , Ocena: 71.34, Głosów: 40, Autor: agacjo

Spróbuj odczytać "Wesele" Wyspiańskiego jako zapis świadomości narodowej dwóch warstw społecznych inteligencji i chłopstwa na przełomie wieków.

PLAN: Świadomość narodowa jako przejaw przynależności do szerokiej grupy społecznej - narodu. ROZWINIĘCIE: 1. Sytuacja polityczna Galicji i jej wpływ na genezę [...]

Dodano: 2008-02-01 10:36:11 , Wyświetleń: 2271 , Ocena: 111.78, Głosów: 22, Autor: agacjo

"Księga ubogich" Wiersz III: "Nie ma tu nic szczególnego".

Tom wierszy pt. Księga ubogich" Jana Kasprowicza powstał w 1916 roku, w trzecim okresie twórczości poety. Kasprowicz zaczął wyznawać i głosić filozofię Św. Franciszka z [...]

Dodano: 2008-02-01 10:36:12 , Wyświetleń: 2357 , Ocena: 392.17, Głosów: 5, Autor: agacjo

Różne wymiary bezdomności w powieści S. Żeromskiego "Ludzie bezdomni".

"Ludzie bezdomni" - tak brzmi tytuł jednej z najbardziej znanych powieści Stefana Żeromskiego. Ma on, jak tytuły wielu powieści tego pisarza, dwa znaczenia - dosłowne i przen [...]

Dodano: 2008-02-01 10:36:13 , Wyświetleń: 2546 , Ocena: 61.54, Głosów: 40, Autor: agacjo

"Kochałem najlichsze źdźbło trawy i człeka co z losem się zmaga" - czy ten cytat można uznać za motto twórczości Jana Kasprowicza?

By odpowiedzieć na zadane w temacie pytanie i by lepiej zrozumieć wiersze Jana Kasprowicza należy bliżej przyjrzeć się jego życiu. Jest to niezwykle istotne ze względu na c [...]

Dodano: 2008-02-01 10:36:14 , Wyświetleń: 2170 , Ocena: 91.58, Głosów: 23, Autor: agacjo

"Moralność pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej - streszczenie.

Twórczość Zapolskiej zwykło się zaliczać do naturalistycznego nurtu dramaturgii Młodej Polski. Główną pasją pisarki było aktorstwo, które uprawiała ze zmiennym powodz [...]

Dodano: 2008-02-01 10:36:16 , Wyświetleń: 2334 , Ocena: 137.17, Głosów: 17, Autor: agacjo

Współczesność i historia w "Weselu" Stanisława Wyspiańskiego.

"Wesele", dramat Stanisława Wyspiańskiego jest utworem napisanym na przełomie wieków dziewiętnastego i dwudziestego. W owym czasie w Polsce dominowały nurty modernistyczne, a [...]

Dodano: 2008-02-01 10:36:17 , Wyświetleń: 2410 , Ocena: 97.54, Głosów: 25, Autor: agacjo

Chłopi i inteligencja w "Weselu".

W dramacie Stanisława Wyspiańskiego pt. "Wesele" zostały przedstawione stosunki społeczne panujące na ziemiach polskich pod zaborami. W chacie bronowickiej zgromadził poeta [...]

Dodano: 2008-02-01 10:36:18 , Wyświetleń: 3415 , Ocena: 60.57, Głosów: 43, Autor: agacjo

"Wesele" Wyspańskiego jako dramat symboliczny

Stanisław Wyspiański - charakterystykaStanisław Wyspiański reprezentuje dramat symboliczny. Debiut wiązał się z utworem "Warszawianka". Był to tekst realistyczny bez el [...]

Dodano: 2008-02-01 10:36:23 , Wyświetleń: 2552 , Ocena: 141, Głosów: 16, Autor: agacjo

Rodzina w „Chłopach” Władysława Stanisława Reymonta a dzisiaj.

Czym jest rodzina w „Chłopach” Reymonta ? Rodzina jest to grupa ludzi walczących o kawałek ziemi. Każdy chce uszczknąć coś dla siebie, by samemu mieć jak najwi [...]

Dodano: 2008-02-01 10:36:24 , Wyświetleń: 2548 , Ocena: 76.54, Głosów: 34, Autor: agacjo

Związek chłopów z ziemią w utworach Władysława Reymonta.

Aby odnaleźć związek chłopów z ziemią, należałoby najpierw odpowiedzieć sobie na znaczące w tym przypadku pytanie jakie nasuwa się na myśl, mianowicie „co takiego [...]

Dodano: 2008-02-01 10:36:24 , Wyświetleń: 2190 , Ocena: 161.14, Głosów: 13, Autor: agacjo

Chłopi w świetle "Wesela" S. Wyspiańskiego.

„Wesele” Stanisława Wyspiańskiego zostało napisane w oparciu o autentyczne wydarzenia. Bronowicka chata stałą się miejscem, w którym jednego wieczoru spotkała s [...]

Dodano: 2008-02-01 10:36:26 , Wyświetleń: 2488 , Ocena: 66.74, Głosów: 34, Autor: agacjo

1 2 3 4 5 6 7 8


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Język polski
Antyk i Biblia Antyk i Biblia
Barok Barok
Biografie Biografie
Charakterystyki Charakterystyki
Gramatyka Gramatyka
Inne Inne
Konspekty Konspekty
Listy Listy
Materiały do matury Materiały do matury
Młoda polska Młoda polska
Motywy Motywy
Oświecenie Oświecenie
Plany wydarzeń Plany wydarzeń
Pozytywizm Pozytywizm
Prace przekrojowe Prace przekrojowe
Prasówki Prasówki
Prezentacje maturalne Prezentacje maturalne
Recenzje Recenzje
Renesans Renesans
Romantyzm Romantyzm
Rozprawki Rozprawki
Streszczenia Streszczenia
Średniowiecze Średniowiecze
Tematy wolne Tematy wolne
Wiersze Wiersze
Wspołczesność Wspołczesność
XX lecie XX lecie


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?