Strona główna » Liceum » Język polski » Renesans


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

O życiu, Bogu, śmierci i ojczyźnie na podstawie utworów Jana Kochanowskiego

Jan Kochanowski – poeta wierzący w Boga, czy ateista? Człowiek kierujący się stoickimi i epikurejskimi ideami życia, czy może pesymista? Co sądzi o Bogu , życiu i śm [...]

Dodano: 2008-01-30 23:36:39 , Wyświetleń: 3469 , Ocena: 18.83, Głosów: 128, Autor: agacjo

Jan Kochanowski i jego twórczość.

Słynna, otoczona poetycką legendą pieśń Jana Kochanowskiego, zaczynająca się od słów : "czego chcesz od nas, Panie z twe hojne dary?", dla podniosłej treści i patetyczne [...]

Dodano: 2008-01-30 23:37:05 , Wyświetleń: 4796 , Ocena: 13.26, Głosów: 203, Autor: agacjo

Koncepcja Boga, życia i świata w twórczości Sępa-Szarzyńskiego

BÓG: ~utwory: "O wojnie naszej...", "O nietrwałej...", Parafraza ps.CXXX ~jedyna nadzieja człowieka uwikłanego w zło świata ~Bóg karzący za zło, ale miłosiern [...]

Dodano: 2008-01-30 23:37:06 , Wyświetleń: 3752 , Ocena: 14.06, Głosów: 194, Autor: agacjo

Mikołaj Rej i jego twórczość.

Mikołaj Rej z Nagłowic ( 1505 - 1569 ) pochodził z bardzo bogatej rodziny szlacheckiej. W młodości niechętnie uczęszczał do szkół, nie otrzymał starannego wykształcenia [...]

Dodano: 2008-01-30 23:37:07 , Wyświetleń: 3915 , Ocena: 10.98, Głosów: 257, Autor: agacjo

Pieśni - filozofia życia.

Gatunek pieśni wywodzi się ze starożytności. Jest utworem zrytmizowanym o różnej tematyce - patriotycznej, obywatelskiej, refleksyjnej, filozoficznej, dziękczynnej. "Pie [...]

Dodano: 2008-01-30 23:37:08 , Wyświetleń: 3700 , Ocena: 14.27, Głosów: 216, Autor: agacjo

Treny - dramat ojca, poety, filozofa.

"Tren I" wprowadza w cierpienie ojca po stracie 2,5-letniej Urszulki. Istnieje nagromadzenie słów nacechowanych emocjonalnie (płacze, łzy, troski, wzdychania, żale, frasunki). [...]

Dodano: 2008-01-30 23:37:08 , Wyświetleń: 4388 , Ocena: 12.48, Głosów: 216, Autor: agacjo

Rejowski człowiek poczciwy.

Mikołaj Rej urodził się w 1505 roku, w zamożnej rodzinie szlacheckiej. W młodo?ci nie zdobył odpowiedniego wykształcenia, gdyż wolał zabawiać się polowaniem i rozrywkami [...]

Dodano: 2008-01-30 23:37:09 , Wyświetleń: 3051 , Ocena: 12.4, Głosów: 195, Autor: agacjo

Fraszki - błahostki czy wielka poezja? (1)

Jan Kochanowski urodził się w 1530r. w Sycynie. Studiował w Akademii Krakowskiej, w Królewcu i Padwie. Wła?nie zagranicš spotkał się z Pierrem Ronsardem, który głosił ha [...]

Dodano: 2008-01-30 23:37:10 , Wyświetleń: 3001 , Ocena: 12.76, Głosów: 200, Autor: agacjo

Wiliam Shakespeare - cechy dramatu.

W. Shakespeare jest autorem dramatu "Makbet". Główny bohater i jego przyjaciel Banko wygrali bitwę z Norwegami. Czarownice przepowiedziały, iż Makbet zostanie panem Kawdoru, n [...]

Dodano: 2008-01-30 23:37:11 , Wyświetleń: 3304 , Ocena: 11.47, Głosów: 231, Autor: agacjo

Nurty renesansu.

Humanizm - dążenia do wszechstronnego rozwoju osobowości, badania własnych przeżyć poprzez poznanie kultury starożytnej i przejmowanie z niej wzorców postępowania i twórc [...]

Dodano: 2008-01-30 23:37:12 , Wyświetleń: 3789 , Ocena: 11.31, Głosów: 263, Autor: agacjo

Model człowieka i obywatela w twórczości M. Reja, A.F. Modrzewskiego i J. Kochanowskiego.

M. Rej w dialogu "Krótka rozprawa między trzema osobami, Panem, Wójtem a Plebanem" krytykuje stosunki międzyludzkie. Wstęp zachęca czytelnika do refleksji. Autor zarzuca du-c [...]

Dodano: 2008-01-30 23:37:14 , Wyświetleń: 2285 , Ocena: 76.97, Głosów: 28, Autor: agacjo

Renesansowość fraszek.

Fraszka - (wł. Frascio) - gałązka, figlik, facecja - krótki, żartobliwy utwór, wywodzący się od starożytnego epigramatu. J. Kochanowski podejmuje szeroki krąg tematyczny: [...]

Dodano: 2008-01-30 23:37:15 , Wyświetleń: 2623 , Ocena: 33.22, Głosów: 68, Autor: agacjo

Mit arkadyjski w twórczości Reja i Kochanowskiego.

U Kochanowskiego motyw arkadii pojawia się w pieśni Panny XII. Poeta wyraża tu pochwałę życia wiejskiego i stworzonego przez ten model typ egzystencji ludzkiej. Jest to idea [...]

Dodano: 2008-01-30 23:37:16 , Wyświetleń: 2264 , Ocena: 54.84, Głosów: 36, Autor: agacjo

Wprowadzenie do renesansu.

Pojęcie renesansu wprowadził wybitny szesnastowieczny włoski malarz, pisarz i architekt, Giorgio Vasari. Chciał w ten sposób podkreślić odmienność nowej epoki od średniow [...]

Dodano: 2008-01-30 23:37:17 , Wyświetleń: 2476 , Ocena: 40.02, Głosów: 51, Autor: agacjo

Renesansowy humanista.

Określenie renesansowego humanisty najbardziej pasuje do Jana Kochanowskiego. Ten renesansowy poeta otrzymał wszechstronne wykształcenie. Studiował w Akademii Krakowskiej, w Kr [...]

Dodano: 2008-01-30 23:37:18 , Wyświetleń: 2710 , Ocena: 38.77, Głosów: 60, Autor: agacjo

Filozofia renesansu. (1)

Zasadniczym nowum, odróżniającym renesans od średniowiecza, było wprowadzenie antropocentryzmu. Człowiek, jego rozum stawał się miarą wszechrzeczy, a zmniejszało się zna [...]

Dodano: 2008-01-30 23:37:19 , Wyświetleń: 4175 , Ocena: 26.05, Głosów: 97, Autor: agacjo

Gatunki przejęte z tradycji antycznej .

Pieśni - do których sięga Kochanowski w swej próbie tłumaczenia pieśni Horacego. Dostrzec można tu szczególną kunsztowność utworu, który dawniej wykonywany przy muzyce, [...]

Dodano: 2008-01-30 23:37:20 , Wyświetleń: 2607 , Ocena: 37.01, Głosów: 66, Autor: agacjo

Renesansowe nawiązania do Antyku.

Twórcą, który zdecydowanie najczęściej nawiązuje do antyku jest Jan Kochanowski. Większość jego utworów, prócz tego, iż gatunkowo należy do tych, uprawianych w antyku, [...]

Dodano: 2008-01-30 23:37:20 , Wyświetleń: 2650 , Ocena: 50.67, Głosów: 42, Autor: agacjo

Treści istotne dla Reja i Kochanowskiego.

Mikołaj Rej najpełniej wyraził istotne dla siebie wartości w swym dziele "Żywot człowieka poczciwego". W utworze tym Rej podkreśla znaczenie odpowiedniego wychowania dla prz [...]

Dodano: 2008-01-30 23:37:21 , Wyświetleń: 2208 , Ocena: 43.81, Głosów: 46, Autor: agacjo

"Kazania sejmowe" Piotra Skargi.

Publicystyka to przede wszystkim wypowiedzi na aktualne w danym momencie tematy polityczne, społeczne, kulturalne. Posługuje się ona często środkami perswazyjnymi i zmierza do [...]

Dodano: 2008-01-30 23:37:22 , Wyświetleń: 2611 , Ocena: 54.2, Głosów: 40, Autor: agacjo

Utwory patriotyczne doby renesansu.

Dla twórców epoki renesansu ojczyzna była sprawą bardzo ważną i wszyscy światli humaniści zabierali głos w jej sprawie. To właśnie oni najlepiej i najwyraźniej dostrzeg [...]

Dodano: 2008-01-30 23:37:23 , Wyświetleń: 3029 , Ocena: 24.66, Głosów: 85, Autor: agacjo

Koncepcja Boga, życia, świata w twórczości Kochanowskiego, Sępa Szarzyńskiego.

Kochanowski Kochanowski był katolikiem, nie ma co do tego wątpliwości, łączyły go jednak pewne związki z protestantyzmem. Studiował na uniwersytecie w Królewcu, ośrod [...]

Dodano: 2008-01-30 23:37:24 , Wyświetleń: 2413 , Ocena: 110.89, Głosów: 18, Autor: agacjo

Wzorce osobowe okresu renesansu.

Literatura okresu renesansu stworzyła kilka wzorców osobowych: wzorowego ziemianina, idealnego dworzanina i prawdziwego patrioty. Postać wzorowego ziemianina zawarł w swym [...]

Dodano: 2008-01-30 23:37:25 , Wyświetleń: 2545 , Ocena: 35.67, Głosów: 56, Autor: agacjo

Renesansową pochwałę życia, świata, radości i przyrody.

Renesansową pochwałę życia, świata, radości i przyrody dostrzec można m.in. we fraszkach Jana Kochanowskiego. "O żywocie ludzkim" jest utworem podającym receptę na życie [...]

Dodano: 2008-01-30 23:37:26 , Wyświetleń: 2482 , Ocena: 88.22, Głosów: 26, Autor: agacjo

Ludzie renesansu a Bóg.

W dobie renesansu dostrzec można dwojaki stosunek do Boga. W pierwszym okresie twórcy chwalą go, wysławiają jego wielkość i mądrość, w drugim natomiast, gdy ujawnia się [...]

Dodano: 2008-01-30 23:37:27 , Wyświetleń: 2545 , Ocena: 32.53, Głosów: 78, Autor: agacjo

Renesansowa sztuka.

Renesansowa sztuka odchodzi od dzieł podporządkowanych religii, panowała raczej tematyka świecka. W renesansowej sztuce dominowały harmonia i ład. Wyraźnie dostrzec moż [...]

Dodano: 2008-01-30 23:37:27 , Wyświetleń: 2698 , Ocena: 41.87, Głosów: 66, Autor: agacjo

"Makbet" tragedią nowożytną.

W swoim dramacie Shakespeare łamie dotychczasowe wyznaczniki dramatu, zmienia zasadę kompozycji i po raz pierwszy koncentruje się na głębi człowieka, nie tylko na jego czynac [...]

Dodano: 2008-01-30 23:37:28 , Wyświetleń: 2680 , Ocena: 50.94, Głosów: 48, Autor: agacjo

Mikołaj Sęp - Szarzyński: twórca na przełomie dwóch epok.

Twórczość Mikołaja Sępa Szarzyńskiego umieszczona jest na przełomie dwóch epok - renesansu i baroku. W jego wierszach mieszają się ze sobą wartości typowe dla pierwszej [...]

Dodano: 2008-01-30 23:37:29 , Wyświetleń: 2140 , Ocena: 60.09, Głosów: 31, Autor: agacjo

Charakterystyka Odrodzenia w Europie i w Polsce (czas, czynniki kształtujące nową epokę, idee, przedstawiciele).

Odrodzenie pojawiło się we Włoszech w XIV wieku i trwało do początku XVI wieku. W innych krajach Europy, w tym w Polsce, II poł. XV wieku i cały XVI do lat 30-tych XVII wiek [...]

Dodano: 2008-01-30 23:37:30 , Wyświetleń: 2329 , Ocena: 72.97, Głosów: 28, Autor: agacjo

Postawa Jana Kochanowskiego wobec życia, pochwała cnoty i dobrej sławy w "Pieśniach" (IX z księgi I oraz XII, XIX, XXIII z księgi II).

Pieśni to wiersze liryczne o różnorodnym charakterze. Wśród 49 pieśni poety są utwory refleksyjne, refleksyjno- filozoficzne, miłosne, patriotyczne i religijne. Niektóre z [...]

Dodano: 2008-01-30 23:37:31 , Wyświetleń: 2632 , Ocena: 42.89, Głosów: 60, Autor: agacjo

Jan Kochanowski - patriota, ziemianin i poeta w świetle Pieśni V, Pieśni XXIV z ksiąg II oraz "Pieśni świętojańskiej o Sobótce". (1)

Pieśń V. Powstała pod wpływem napaści Tatarów na Podole w 1575 r. podczas bezkrólewia, po nagłym opuszczeniu tronu przez H. Walezego. Kochanowski zawarł w niej swoje p [...]

Dodano: 2008-01-30 23:37:32 , Wyświetleń: 3812 , Ocena: 42.5, Głosów: 47, Autor: agacjo

Tragedia antyczna a dramat szekspirowski.

Chodzi głównie o zasady działania fatum, z czego wypływa, niż o samą budowę Tragedia antyczna: -FATUM, czyli bohaterowie tragedii są uwikłani w konflikt miedzy wł [...]

Dodano: 2008-01-30 23:37:33 , Wyświetleń: 2687 , Ocena: 100.48, Głosów: 30, Autor: agacjo

"Odprawa posłów greckich" J. Kochanowskiego - dramat o sprawach państwa.

Historia wojny trojańskiej była powszechnie znana ludziom XVI wieku. Treść dramatu stanowi tylko kostium historyczny, maskę (pretekst), pod którą autor ukrył ważne współ [...]

Dodano: 2008-01-30 23:37:34 , Wyświetleń: 2277 , Ocena: 60.17, Głosów: 34, Autor: agacjo

Niepokój Piotra Skargi o los państwa w "Kazaniach sejmowych". (2)

Piotr Skarga (1536 - 1612) był duchownym, członkiem zakonu jezuitów, człowiekiem bardzo wykształconym, nadwornym kaznodzieją Zygmunta III Wazy. Dlatego też wygłaszał częs [...]

Dodano: 2008-01-30 23:37:34 , Wyświetleń: 2541 , Ocena: 20.74, Głosów: 124, Autor: agacjo

Obraz życia chłopów pańszczyźnianych w "Żeńcach" Szymona Szymonowica. (2)

Szymon Szymonowic pochodził ze średnio zamożnej rodziny mieszczańskiej i jako pisarz był jednym z nielicznych, nie posiadających tytułu szlacheckiego. Otrzymał go nieco pó [...]

Dodano: 2008-01-30 23:37:36 , Wyświetleń: 2299 , Ocena: 65.59, Głosów: 31, Autor: agacjo

Sztuka renesansowa.

Styl architektoniczny tego okresu nazywamy renesansem. Nawiązuje on do budowli starożytnych. Jego główne cechy to: - pełne łuki, - forma koła uważana za ideał, stąd okrą [...]

Dodano: 2008-01-30 23:37:36 , Wyświetleń: 2392 , Ocena: 38.25, Głosów: 51, Autor: agacjo

"Makbet" W. Szekspira. Akcja dramatyczna i charakterystyka głównych postaci.

1. Informacja o autorze. W. Szekspir urodził się w 1564 r. w Startfordzie. Naukę zakończył na szkole średniej. W Londynie założył teatr "The Globe" (1586). Badając tw [...]

Dodano: 2008-01-30 23:37:37 , Wyświetleń: 2238 , Ocena: 96.76, Głosów: 20, Autor: agacjo

Refleksje o życiu w twórczości Jana Kochanowskiego

W różnych utworach są różne punkty widzenia życia, zależy to od stanu ducha autora Pieśni: czerpać radość z każdego dnia (starożytność), stoicki pogląd na wyroki lo [...]

Dodano: 2008-01-30 23:37:38 , Wyświetleń: 2894 , Ocena: 51.55, Głosów: 48, Autor: agacjo

"Odprawa posłów greckich" - polska tragedia humanistyczna (związek z tragedią antyczną, tematyka utworu, jego wymowa ideowa)

Utwór odwołuje się do tradycji antycznej: osadzony w czasie mitologicznej Troi (z Homera), obejmuje to przyjazd posłów greckich, którzy chcieli odebrać porwaną przez Parysa [...]

Dodano: 2008-01-30 23:37:39 , Wyświetleń: 2379 , Ocena: 85.21, Głosów: 28, Autor: agacjo

Rej i Kochanowski o powinnościach "Żywot człowieka poczciwego".

"Żywot człowieka poczciwego", jest traktatem parenetycznym podsumowującym życie Reja, napisanym pod koniec życia. Jest jakby filozoficznym testamentem i pożegnaniem ze świat [...]

Dodano: 2008-01-30 23:37:40 , Wyświetleń: 2139 , Ocena: 47.9, Głosów: 39, Autor: agacjo

Humanistyczne treści poezji Kochanowskiego (człowiek - głośne hasło renesansu, poezja o nim i dla niego)

Rozległe wykształcenie humanistyczne, szerokie zainteresowania Kochanowskiego w pieśniach zawarte są typowe dla wczesnego humanizmu idee epikureizmu przyprawione nieco założe [...]

Dodano: 2008-01-30 23:37:41 , Wyświetleń: 2073 , Ocena: 67.5, Głosów: 27, Autor: agacjo

Sielanka - wieś w ujęciu Reja, Kochanowskiego i Szymonowica (2)

Tematyka rustykalna ("rusticus", po łacinie - wiejski) w twórczości poetów renesansowych wiąże się na ogół z humanistyczną pochwałą piękna świata naturalnego. Doskona [...]

Dodano: 2008-01-30 23:37:42 , Wyświetleń: 2471 , Ocena: 53.49, Głosów: 42, Autor: agacjo

Różne spojrzenia na wieś polską w XVI w. Dlaczego ziemiański styl życia stał się wówczas atrakcyjny?

Ziemiański styl atrakcyjny, bo moda z antyku (Horacy ceni odpoczynek na łonie natury, w odpowiednim towarzystwie i oczywiście z winem); Polska była wtedy spichlerzem Europy, ta [...]

Dodano: 2008-01-30 23:37:42 , Wyświetleń: 33715 , Ocena: 4718.55, Głosów: 10, Autor: agacjo

Filozofia człowieka w "Pieśniach" Kochanowskiego

Zbiór utworów z różnych momentów życia Kochanowskiego "czego chcesz od nas panie" Człowiek jak i wszystko jest dziełem Boga Bóg panuje nad swoim stworzeniem i kieruje nim [...]

Dodano: 2008-01-30 23:37:43 , Wyświetleń: 3293 , Ocena: 31.17, Głosów: 77, Autor: agacjo

Krytyka społeczna w renesansie. Dlaczego w tej epoce rozwija się nurt krytyczny?

- przeżycie się idei średniowiecznych, krytyka ich, wykazanie ich słabych punktów, dewaluacja idei i ich wypaczanie (odpusty); zmiana punktu widzenia wynikająca z rosnącego [...]

Dodano: 2008-01-30 23:37:44 , Wyświetleń: 34007 , Ocena: 1333.05, Głosów: 40, Autor: agacjo

Związki poezji Jana Kochanowskiego z antykiem (analiza tekstu)

- ogólne olśnienie literaturą antyczną w dobie renesansu: studia dogłębne, analizy itp. na podstawie swego wszechstronnego wykształcenia dbał o artyzm języka, styl i form [...]

Dodano: 2008-01-30 23:37:45 , Wyświetleń: 2552 , Ocena: 39.17, Głosów: 58, Autor: agacjo

Dlaczego "człowiek poczciwy" może być określony jako postać epoki renesansu?

Ideał stworzony przez Reja w żywocie; pokazuje, jak należy wychować nasz ideał, nauczyć go moralności, ogłady towarzyskiej (np. przy pomocy wyjazdu zagranicznego, pobytu na [...]

Dodano: 2008-01-30 23:37:45 , Wyświetleń: 55626 , Ocena: 3446.96, Głosów: 27, Autor: agacjo

Kształtowanie uczuć patriotycznych w polskiej literaturze renesansowej (omów na podstawie wybranych utworów)

Pojawia się w wielu miejscach Pieśni Kochanowskiego: "o spustoszeniu Podola przez Tatarów", kiedy to Tatarzy napadli na Polskę i uprowadzili 50 tyś. ludzi; pokazując rozpacz [...]

Dodano: 2008-01-30 23:37:46 , Wyświetleń: 2148 , Ocena: 52, Głosów: 39, Autor: agacjo

Humor i refleksje we fraszkach Kochanowskiego. Omów zagadnienie na podstawie wybranych utworów

Mając gruntowne wykształcenie humanistyczne, kształcony na najlepszych uniwersytetach: Kraków, Królewiec i Padwa. Nauczył się tez sztuki pisarskiej klasycznej i na jej podst [...]

Dodano: 2008-01-30 23:37:47 , Wyświetleń: 2092 , Ocena: 87.79, Głosów: 23, Autor: agacjo

Bóg w twórczości Kochanowskiego

Kochanowski bezsprzecznie był katolikiem, chociaż sympatyzował z protestantami Nie ma w jego twórczości śladów kultów wyznaniowych chrześcijaństwa, tylko czysta wiara w B [...]

Dodano: 2008-01-30 23:37:48 , Wyświetleń: 2610 , Ocena: 62.05, Głosów: 41, Autor: agacjo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Język polski
Antyk i Biblia Antyk i Biblia
Barok Barok
Biografie Biografie
Charakterystyki Charakterystyki
Gramatyka Gramatyka
Inne Inne
Konspekty Konspekty
Listy Listy
Materiały do matury Materiały do matury
Młoda polska Młoda polska
Motywy Motywy
Oświecenie Oświecenie
Plany wydarzeń Plany wydarzeń
Pozytywizm Pozytywizm
Prace przekrojowe Prace przekrojowe
Prasówki Prasówki
Prezentacje maturalne Prezentacje maturalne
Recenzje Recenzje
Renesans Renesans
Romantyzm Romantyzm
Rozprawki Rozprawki
Streszczenia Streszczenia
Średniowiecze Średniowiecze
Tematy wolne Tematy wolne
Wiersze Wiersze
Wspołczesność Wspołczesność
XX lecie XX lecie


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?